A Oktatási Módszertani Kiadó Kft. (a továbbiakban a "Tulajdonos/üzemeltető") és az általa üzemeltetett www.okmoki.hu honlap (a továbbiakban a "Honlap") jogi közleménye.

1. Bevezetés

Tisztelt Látogató! Köszönjük, hogy megtisztel bizalmával és megtekinti Honlapunkat. Kérjük, figyelmesen olvassa végig jelen nyilatkozatunk, hiszen Ön a Honlap használatával jelen nyilatkozatban foglaltakat elfogadja és várt együttműködésünk ezen nyilatkozat keretein belül valósulhat meg. Tájékoztatjuk, hogy jelen nyilatkozatunkat időnként felülvizsgáljuk és módosíthatjuk. Kérjük, időről időre látogasson el Honlapunkra, hogy a változásokról értesülhessen, hiszen annak tartalma Önt is érinti.

Honlapunk felhasználásának területi hatálya Magyarország, alkalmazandó joga pedig a mindenkor hatályos magyar jogszabályok.

2. Jogvédelem

A Honlap megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például a Honlap oldalainak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, a Honlapon feltüntetett, felhasznált és a Honlappal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag Tulajdonos/üzemeltetőt illeti.

A Honlap tartalma és annak formai megjelenési elemei a szerző jogi törvény védelme alatt állnak. Ezeket tilos kereskedelmi felhasználás vagy terjesztés céljából lemásolni, illetve más honlapokra áthelyezni. A tartalom felhasználása illetve továbbközlése a forrás megjelölésével, és a Tulajdonos/üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével történhet.

3. Felelősség kizárása

A Honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. A Tulajdonos/üzemeltető a Honlap használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Honlapon feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi árak, és forintban (HUF) értendők. Az árak a közzétételkori érvényes árak, és értesítés nélkül változhatnak.

A Honlapon feltüntetett adatok, információk, színek, felszereltségek, technikai paraméterek, árak tájékoztató jellegűek, nem tekinthetőek közvetlen ajánlatnak. A felhasználó számára közvetlen ajánlatot a Tulajdonos/üzemeltető által erre felhatalmazott személy adhat, kizárólag írásban, időbeli ajánlati kötöttség mellett, a megrendelés visszaigazolásakor.

A Honlapon feltüntetett egyes információkat - különösen a termékek technikai-, méret-, szín- adatait - a Tulajdonos/üzemeltető közvetlenül a gyártótól kapja, azokat nem ellenőrzi, nem módosítja, így azokért felelősséget nem vállal.

4. Internethasználat

A Tulajdonos/üzemeltető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért - ideértve a Honlapon elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért való felelősséget.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Tulajdonos/üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Tulajdonos/üzemeltető felelősségét kizárja.

A jelen Honlap linkeket tartalmazhat olyan honlapokhoz, melyek nem állnak a Tulajdonos/üzemeltető ellenőrzése alatt. A linkekkel kapcsolt honlap tartalmáért nem vállaljuk a felelősséget. A Tulajdonos/üzemeltető ezeket a linkeket csak a további tájékoztatás kedvéért biztosítja, és a link feltüntetése nem jelenti azt, hogy a Tulajdonos/üzemeltető jóváhagyja a linkelt honlapot.

5. Jogi lépések

Amennyiben szükséges, az eljáró hatóságoknak a Tulajdonos/üzemeltető minden tőle telhető segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához.

A Honlap felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén a Tulajdonos/üzemeltető haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez, és megfelelő esetben megindítja a mindenkor hatályos törvényekben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.


2016. július 18.