+36 30 317-3779     oktatas@okmoki.hu

Jogi nyilatkozat

A Oktatási Módszertani Kiadó Kft. (a továbbiakban a "Tulajdonos/üzemeltető") és az általa üzemeltetett www.okmoki.hu honlap (a továbbiakban a "Honlap") jogi közleménye.

1. Bevezetés

Tisztelt Látogató! Köszönjük, hogy megtisztel bizalmával és megtekinti Honlapunkat. Kérjük, figyelmesen olvassa végig jelen nyilatkozatunk, hiszen Ön a Honlap használatával jelen nyilatkozatban foglaltakat elfogadja és várt együttműködésünk ezen nyilatkozat keretein belül valósulhat meg. Tájékoztatjuk, hogy jelen nyilatkozatunkat időnként felülvizsgáljuk és módosíthatjuk. Kérjük, időről időre látogasson el Honlapunkra, hogy a változásokról értesülhessen, hiszen annak tartalma Önt is érinti.

Honlapunk felhasználásának területi hatálya Magyarország, alkalmazandó joga pedig a mindenkor hatályos magyar jogszabályok.


2. Jogvédelem

A Honlap megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például a Honlap oldalainak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, a Honlapon feltüntetett, felhasznált és a Honlappal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag Tulajdonos/üzemeltetőt illeti.

A Honlap tartalma és annak formai megjelenési elemei a szerző jogi törvény védelme alatt állnak. Ezeket tilos kereskedelmi felhasználás vagy terjesztés céljából lemásolni, illetve más honlapokra áthelyezni. A tartalom felhasználása illetve továbbközlése a forrás megjelölésével, és a Tulajdonos/üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével történhet.


3. Felelősség kizárása

A Honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. A Tulajdonos/üzemeltető a Honlap használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Honlapon feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi árak, és forintban (HUF) értendők. Az árak a közzétételkori érvényes árak, és értesítés nélkül változhatnak.

A Honlapon feltüntetett adatok, információk, színek, felszereltségek, technikai paraméterek, árak tájékoztató jellegűek, nem tekinthetőek közvetlen ajánlatnak. A felhasználó számára közvetlen ajánlatot a Tulajdonos/üzemeltető által erre felhatalmazott személy adhat, kizárólag írásban, időbeli ajánlati kötöttség mellett, a megrendelés visszaigazolásakor.

A Honlapon feltüntetett egyes információkat - különösen a termékek technikai-, méret-, szín- adatait - a Tulajdonos/üzemeltető közvetlenül a gyártótól kapja, azokat nem ellenőrzi, nem módosítja, így azokért felelősséget nem vállal.


4. Internethasználat

A Tulajdonos/üzemeltető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért - ideértve a Honlapon elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért való felelősséget.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Tulajdonos/üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Tulajdonos/üzemeltető felelősségét kizárja.

A jelen Honlap linkeket tartalmazhat olyan honlapokhoz, melyek nem állnak a Tulajdonos/üzemeltető ellenőrzése alatt. A linkekkel kapcsolt honlap tartalmáért nem vállaljuk a felelősséget. A Tulajdonos/üzemeltető ezeket a linkeket csak a további tájékoztatás kedvéért biztosítja, és a link feltüntetése nem jelenti azt, hogy a Tulajdonos/üzemeltető jóváhagyja a linkelt honlapot.


5. Jogi lépések

Amennyiben szükséges, az eljáró hatóságoknak a Tulajdonos/üzemeltető minden tőle telhető segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához.

A Honlap felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén a Tulajdonos/üzemeltető haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez, és megfelelő esetben megindítja a mindenkor hatályos törvényekben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.


2016. július 18.

Oktatási Módszertani Kiadó Kft.

Telefon: +36 30 317-3779

E-mail:

Weboldal: www.okmoki.hu


© Oktatási Módszertani Kiadó Kft
Minden jog fenntartva


Weboldal: