+36 30 317-3779     oktatas@okmoki.hu

Német nyelv

Hallo! - Grüß dich!

A tankönyvcsalád elemei:

- Lehrbuch I. - Arbeitsheft I.
- Lehrbuch II. - Arbeitsheft II.
- Tanmenet
- CD / kazetta (hallás utáni megértés, szituációk, versek, dalok)
- Klassenarbeiten

Jellemzők:

Tartalom: Én és a családom; Időjárás, évszakok; Öltözködés; Étkezés; Osztályterem, iskola; Állatok a világ tájain; Szabadidő, szórakozás; Testrészek; Versek, dalok, játékok, hallás utáni gyakorlatok

Kommunikációs szándékok: Köszönés, elköszönés; Bemutatkozás, bemutatás; Köszönet és arra reagálás; Tetszés, nem tetszés; Dolgok személyek megnevezése; Információkérés, információadás; Igenlő vagy nemleges válasz

Fogalomkörök: Cselekvés kifejezése; Birtoklás kifejezése; Térbeli viszonyok; Időbeli viszonyok; Mennyiségi viszonyok; Minőségi viszonyok; Szövegösszetartó eszközök

I. Halott szöveg értése
A hanghordozó szöveganyagának összeállításánál célom volt, hogy megértse a tanuló a fontosabb, egyszerű információkat a világos szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak az iskola, a bemutatkozás, az évszakok, időjárás, kedvenc állatok, család, szabadidő stb. terén.

II. Beszédkészség
A szóbeli, és hallás utáni feladatok összeállításánál törekedtem a következőkre:
- Az egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetekben (család, bemutatkozás, étkezés.) tudjon kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon rövid információkat cserél családi vagy mindennapi dolgokról.
- Használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Tudjon bemutatkozni és tudjon bemutatni másokat, meg tudjon válaszolni, és fel tudjon tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek (pl. ki hol lakik, hány éves.), amelyek olyan emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Legyen képes nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél.
A témakörök különböző feladatai ösztönzőleg hatnak a beszédkészség fejlesztésére, igyekeznek a tanulókat aktivizálni a kommunikáció terén.

III. Olvasás
Mivel a tanulók tulajdonképpen - mindenféle és fajta előképzés után - ebben az osztályfokban kezdenek tudatos formában foglalkozni a német nyelvvel, ezért a szóbeli (telefonos szituációban szavak betűzése), írásbeli (szavak betűkre bontása, magyartól eltérő betűkapcsolatok gyakorlása), és hallás utáni (betűk egymás után történő hangoztatásával tanult illetve ismeretlen szavak írásbeli összeállítása) gyakorlatokban már az első témától kezdve nagy hangsúlyt fektettem a betűk és betűkapcsolatok helyes, pontos kiejtésére, gyakoroltatására.

IV. Írás
Különösen nagy gondot fordítottam a magyar nyelvtől eltérő betű, betűkapcsolatok és a helyesírás játékos, változatos formában történő gyakoroltatására. Ezt igazolják az ehhez szorosan kapcsolódó feladatok: szavak betűkből történő felépítése, megadott betűkből szavak összeállítása, a különböző kiegészítéses feladatok, tanult, ismert szavakból, új összetett szavak képzése, szótagokból szavak képzése stb...


vissza a tankönyvcsaládok listájához »

Oktatási Módszertani Kiadó Kft.

Telefon: +36 30 317-3779

E-mail:

Weboldal: www.okmoki.hu


© Oktatási Módszertani Kiadó Kft
Minden jog fenntartva


Weboldal: