+36 30 317-3779     oktatas@okmoki.hu

Német nyelv

Sprichst du Deutsch?

A tankönyvcsalád elemei:

- 2 db munkatankönyv (Arbeitsheft 1., Arbeitsheft 2.)
- 1 csomag képanyag, amely a nyelvi szóanyag sikeres elsajátításához nyújt segítséget

Jellemzők:

Lexikai témakörök - Arbeitsheft 1.: Olvassunk, írjunk németül! (A munkatankönyv 10 oldalon, változatos játékos gyakorlatsorokon keresztül dolgozza fel a magyar gyerekek számára problémás betűk, betűkapcsolatok, valamint írás-kiejtés problematikáját. Először bemutatja, megismerteti, gyakoroltatja, majd számon is kéri azokat nagy hangsúlyt fektetve az írásban történő analizálásra is. A szóban és az írásban történő együttes megerősítéstől várhatunk csak nyelvi eredményeket!) Wie geht es dir?; Die Körperteile; Was tut dir weh?; Auf dem Spielplatz; Wer bist du?; Die Schulsachen; Im Zoo; Kannst du rechnen?; Wie viel kostet?; Im Zimmer;

Nyelvtani témakörök - Arbeitsheft 1.: A névelők csoportosítása; Igeragozás egyes számban; Igenlő, tagadó válszok; Mondatszórend; Gib mir ....! forma gyakorlása; Tárgyeset alkalmazása; "ein,eine,ein" - "kein, keine, kein" határozatlan névmások alkalmazása alanyesetben; Frage stellen; Irányok meghatározása;

Lexikai témakörök - Arbeitsheft 2.: Wie viel Uhr ist es?; Tagesablauf; Ein Tag bei Mario; Frage stellen; Was essen wir zu Mittag?; Was essen wir zum Frühstück?; Pausenbrot; Wie findest du das Frühstück?; Was essen wir zu Abend?; Die Dialoge schreiben und spielen; Wer geht wohin?;

Nyelvtani témakörök - Arbeitsheft 2.: Igeragozás - Többes szám; "können" módbeli segédige alkalmazása; "dürfen" módbeli segédige alkalmazása; Felszólító mód;

A munkatankönyvek az "A" és "B" jelzésű ismeretanyaggal illetve feladatlapokkal lehetőséget kínálnak az ismeretanyag differenciált feldolgozására, illetve számonkérésére. A "B" jelzéssel ellátott ismeretanyagok a jó nyelvi képességű tanulók számára nyújtanak bővebb szó és kifejezésanyagot az adott témakörön belül, amit aztán a "B" jelzésű feladatlapok segítségével számon is kérhetünk tőlük.
Az "A" és "B" lapok által nyújtott ismeretanyagok, csak lexikai ismeretkek vonatkozásában térnek el, a nyelvtani anyaguk viszont megegyezik, hiszen azt a továbbhaladás érdekében mindkét félnek (gyenge és jó képességű tanulók) el kell sajátítania.
Hangsúlyozom ebben az osztályfokban ne az adott nyelvtani ismeretek tudatos feldolgozására törekedjünk, hanem - a megfelelő mértékű és irányú megfigyeltetés, vizsgálódás után - azok gyakorlati alkalmazását szorgalmazzuk.


vissza a tankönyvcsaládok listájához »

Oktatási Módszertani Kiadó Kft.

Telefon: +36 30 317-3779

E-mail:

Weboldal: www.okmoki.hu


© Oktatási Módszertani Kiadó Kft
Minden jog fenntartva


Weboldal: